Kolo Anterija

"Anterija" je takodjer bošnjačko gradsko kolo. Za svoju izvedbu ovog kola Sevdah koristi fantastičnu snimku grupe Mostar Sevdah Reunion. Upravo slušate jedan izvadak iz te snimke.

Kolo Anterija je raskošno koliko i melodija Anterije. A opet, melodija Anterije je gizdava koliko i ova ženska haljina prikazana na slici. Naravno, i melodija i kolo su dobili ime po ovoj zadivljujućoj haljini osmanskog porijekla.

Osmanski utjecaj na bosanskohercegovačke narodne nošnje, muziku, arhitekturu i umjetnost općenito je očigledan. Zauzvrat, bosanskohercegovački doprinosi osmanskoj umjetnosti i znanosti su podjednako značajni, kako po kvantitetu, tako i po kvalitetu. Kolo i melodija Anterije su dva tipična primjera tih bosanskohercegovačkih doprinosa osmanskoj umjetnosti.

Sevdah je prezentirao svoje prve anterije na Folklife Festivalu 2005.-e. Ovdje možete vidjeti nekoliko slika naših anterija.

Koreografiju za Sevdahovu Anteriju pripremio je Denis Bašić.

Napomena: data slika i nošnja su vlasništvo Zemaljskog muzeja u Sarajevu ©